Nabór egzaminatorów do tworzenia arkuszy
Część pisemna EPKwZ z wykorzystanie komputera
Kurs przeznaczony jest dla przewodniczących zespołów sprawdzających prace zdających